logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

TOR

  • ประกาศขอบเขตของงาน TOR งานปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    6 January 2564
  • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดาฟ้าศูนย์บริการจัดการเหรียญกษาปณ์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
    30 April 2558