logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Winner

 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่ฯ
  11 August 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการปรับปรุงต่อเติมหลังคา และรายการปรับปรุงต่อเติมกระจกห้องโถงบริเวณหน้าลิฟท์
  17 March 2564
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเหรียญเฉพาะหัวแยก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 April 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 June 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์)
  29 September 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก
  31 July 2557