logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.588 (เกาะเต่า) ประจำเดือนเมษายน 2560
  8 พฤษภาคม 2560
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.587 (เกาะเชือก) ประจำเดือนเมษายน 2560
  8 พฤษภาคม 2560
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.588 (เกาะเต่า) ประจำเดือนมีนาคม 2560
  17 มีนาคม 2560
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.587 (เกาะเชือก) ประจำเดือนมีนาคม 2560
  17 มีนาคม 2560
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.588 (เกาะเต่า) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.587 (เกาะเชือก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.588 (เกาะเต่า) ประจำเดือนมกราคม 2560
  20 มกราคม 2560
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.587 (เกาะเชือก) ประจำเดือนมกราคม 2560
  20 มกราคม 2560
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.588 (เกาะเต่า) ประจำเดือนธันวาคม 2559
  19 ธันวาคม 2559
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.587 (เกาะเชือก) ประจำเดือนธันวาคม 2559
  19 ธันวาคม 2559
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.587 (เกาะเชือก) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  30 พฤศจิกายน 2559
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563) สฎ.588 (เกาะเต่า) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  30 พฤศจิกายน 2559
 • โครงการพัฒนาเกาะเต่า
  30 พฤษภาคม 2559
 • โครงการพัฒนาเกาะเชือก
  30 พฤษภาคม 2559
 • แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2559 ? 2563)
  16 มีนาคม 2559