logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายศุภโชค  บัวทอง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน

 

นายจงภัก ใจดี

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

นายธำรงค์  ทองตัน

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561
 

นางสุวรรณา ทรัพย์มี

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559
 

นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554
 

นางสุวรรณา ทรัพย์มี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 4319 ครั้ง