logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายจงภัก ใจดี

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ถึง ปัจจุบัน

 

นางสุวรรณา ทรัพย์มี

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.
 

นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554
 

นางสุวรรณา ทรัพย์มี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 715 ครั้ง