logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักราชการทั่วไป
  18 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
  8 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสุราษ์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  23 ธันวาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  18 ธันวาคม 2558
 • ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  15 ธันวาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  26 พฤศจิกายน 2558