logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4

13 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับคนทั่วไป
  การป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับคนทั่วไป
  1 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  7 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ที่ดินราชพัสดุแปลง...
  3 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง