logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.493 เทศบาลเมืองท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัลบั้มภาพ

3 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
  13 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
  13 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 31 มค 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีดำเนินโครงการ"เปลี่ยนช...
  3 กุมภาพันธ์ 2563
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง