logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับคนทั่วไป

การป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับคนทั่วไป

อัลบั้มภาพ

1 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  7 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ที่ดินราชพัสดุแปลง...
  3 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • การจัดกิจกรรม "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
  13 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง