logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)

การจัดประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 : Parliaments and the Post-COVID-19 Sustainable Development" ระหว่างวันพุธที่ 26 - วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา 

9 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ออกให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ฯ นอ...
  7 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
  ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปรับปรุงแก้ไ...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
  ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีราคาประ...
  2 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง