logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบการสถาณการณ์ COVID-19 ตามนโบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

วันที่ 19  มิถุนายน  2563 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี และผู้นำชุมชน  ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานพลังช่วยเหลือชุมชน มอบอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (ครั้งที่ 3)  ให้แก่ประชาชนในชุมชนพรุกระเเชง ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.711  ตำบลบ้านส้อง   อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 100  กล่อง

19 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้...
  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้...
  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูงรักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธา...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้...
  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการ...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง