logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบการสถาณการณ์ COVID-19 ตามนโบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 ชุด ให้กับประชาชนชุมชนวัดถนน หมู่ 3 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้...
  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้...
  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการ...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้...
  วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎ...
  23 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง