logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ชาวบ้านอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบกำลังใจ นายศุภโชค  บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวบ้านอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมมอบกำลังใจ นายศุภโชค  บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ในการจัดสรรรที่ดินให้แก่ผู้ไม่มีที่กินทำกิน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีทุกคน ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

10 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 334 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุราษฎร์ธา...
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวขนิษฐา หมื่นพันธ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ...
  28 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2567
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส...
  28 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนป...
  22 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง