logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.848 (บางส่วน) ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายศุภโชค  บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.848 (บางส่วน) ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงบริษัท สามชัยสวนปาล์ม (2546) จำกัด ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คดีหมายเลขดำที่ อ.1066/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1004/2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (ชั้น 2)

อัลบั้มภาพ

18 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาปรับปรุง...
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเ...
  30 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2565
  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปร...
  7 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2565
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนป...
  2 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 134 ครั้ง