logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายศุภโชค  บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แห่งใหม่) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน สฎ.69 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อัลบั้มภาพ

5 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุราษฎร์ธา...
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวขนิษฐา หมื่นพันธ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ...
  28 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2567
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส...
  28 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนป...
  22 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง