logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบการสถาณการณ์ COVID-19 ตามนโบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชาชนในชุมชนพรุปากน้ำท่ากระจาย ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.23  ตำบลท่าชนะ   อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามโครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2563
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังห...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดส...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกั...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเล...
  วันที่ 1 กันยายน 2563 นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพั...
  1 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 122 ครั้ง