logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบการสถาณการณ์ COVID-19 ตามนโบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชาชนในชุมชนพรุปากน้ำท่ากระจาย ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.23  ตำบลท่าชนะ   อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามโครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้...
  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูงรักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธา...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้...
  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการ...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • โครงการ กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้...
  วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายจงภัก ใจดี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎ...
  23 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง