logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การมอบประกาศเกียรติคุณให้ นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี กรณีบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี กรณีบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม

อัลบั้มภาพ

27 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2563
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังห...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดส...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกั...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเล...
  วันที่ 1 กันยายน 2563 นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพั...
  1 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 126 ครั้ง