logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา หมู่ที่ 7 ตำบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.848 (แปลงบ่อถ่านศิลา) และ สฎ.578 (เกาะนกเภา) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา หมู่ที่ 7 ตำบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

21 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2563
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังห...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดส...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกั...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเล...
  วันที่ 1 กันยายน 2563 นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพั...
  1 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 126 ครั้ง